dbit.no eies av Fortuna Software AS. Domenet er for tiden ikke i bruk.