dbit.no eies av Fortuna Software v/Anders Andersen. Domenet er for tiden ikke i bruk.